یادم می آید اولین روزهای اقامتم در ارمنستان یعنی حدود چهار سال پیش که به ارمنستان آمدم روزی از آپارتمانم بیرون آمدم تا گشتی در شهر بزنم که دیدم همه مردم به هم آب میپاشند.از بالای خانه ها ،از داخل خیابان و همه در دستهایشان پارچ های آب و یا سطل آب موجود بود.بسیار جشن مفرح و شادی بود.بسیاری حتی با شلنگ آب به هم آب میپاشیدند.البته آنروز من هم بی نصیب نبودم کلی هم به من آب پاشیدند.
این روز در ارمنستان به جشن آب پاشی یا جشن وارداوار مشهور است.در این روز هرکسی با هر سن و سالی به دیگران آب میپاشد.هرکس وسیله ای در دست داشته و با آن به دیگران آب میپاشد.خلاصه همدیگر را خیس خیس میکنند.بسیار جشن شاد و مفرحی است.اوج جمعیت در این روز در میدان جمهوری و در میدان اپرا جمع هستند و به هم آب میپاشند.در ارمنستان بسیار به سنتها اهمیت داده میشود.
بیشتر دانشمندانی که درباره اعیاد باستانی پیش از مسیحیت ارامنه تحقیق میکنند این جشن را مربوط به الهه آستقیک یا الهه آناهید میدانند.به موجب افسانه های قدیمی ارمنستان الهه آستقیک الهه باروروی وزیبایی و حاصلخیزی بود و برگزاری این جشن در تابستان به جهت طلب برکت و خیر بوده است.
جشن آب پاشی از جشنهای اقوام آریایی است ولی ارمنی ها از قرن چهارم میلادی برخی مسایل مذهبی هم به آن افزودند.این جشن هم اکنون 98 روز بعد از عید پاک برگزار میشود.یعنی از 28 ژوئن تا اول ماه آگوست.این جشن قبلا در ایران از زمان مادها تا پایان دوره صفوی برگزار می شده است.
به هر حال اگر در زمان برگزاری جشن آب پاشی به ارمنستان تشریف بیاورید بسیار به شما خوش خواهد گذشت.