تبلیغات

ابزار وبمستر

تور ارمنستان|ارمنستان تور - قانون احترامات
JavaScript Free Code

تور ارمنستان|ارمنستان تور

منبع کاملترین و بروز ترین اطلاعات کاربردی درباره ارمنستان

تور ارمنستان با ارمنستان تور یعنی سفر با چشمان باز

امروز:

قبل از تماس با ما موارد زیر را به منظور کسب اطلاعات دقیق مراعات کنید:
ما در ارمنستان تور در ارائه سرویس یا عدم ارائه سرویس به شما اختیار داریم و فقط خود را ملزم به سرویس دهی به کسانی میدانیم که وجهی را با هماهنگی قبلی به حساب ما واریز نموده باشند.
ارمنستان تور یک گروه عام المنفعه نیست.اگر از ما سرویس نگیرید ما در مقابل شما مسئولیتی نداریم،هرچند که ممکن است از سر لطف به شما پاسخگویی مجانی داشته باشیم ولی بدانید که این وظیفه ما نیست.
شما در تماس یا عدم تماس با ارمنستان تور مختارید.منتی به خاطر تماس با ما نخواهید داشت.
این شما هستید که سطح روابط خود را با ما تنظیم میکنید،احترام برای شما احترام می آورد.ادب و احترام متقابل برای گروه ارمنستان تور از شرایط اولیه است.
ما به افراد هتاک و بی تربیت و بی شعور سرویس نمیدهیم.
ما به افراد زیر 18 سال که دارای رشد عقلی کامل نیستند سرویس دهی نمیکنیم.
در ارمنستان تور با احترام متقابل همه چیز قابل حل است.
در صورتیکه به ساعات کاری ارمنستان تور احترام نگذارید ما هم به شما احترام نمیگذاریم،یا جواب شما را نادرست میدهیم یا جواب شما را نمیدهیم.
در تماس با ارمنستان تور معرفی مختصر خود الزامی است.ما نام و نام خانوادگی شما را از شما خواهیم پرسید.
ما هر روز تلفن خود را راس ساعت 10صبح روشن و راس ساعت 7 شب خاموش میکنیم.
بهترین تبلیغ ما کیفیت کار ماست،ما به کار خود ایمان داریم همچنین ما نیازی به بازاریاب،مبلغ و مواردی از این دست نداریم.خیلی هنر کنیم بتوانیم پاسخگوی تماسهای موجود باشیم.

free web site traffic and promotion

http://www.esyndicat.com/

SonicRun.com
ArmanestanTouron Google+